ТӨЛБӨРТЭЙ БҮС, ГЭР ХОРООЛЛЫГ ГАЗРЫГ АЛБАДАН ХУРААХ ХУУЛИЙГ ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА