Цэрэгт татагдсан байлдагч нарын учир битүүлэг харамсалтай үхлийн талаар парламентийн нээлттэй сонсгол явуулах