УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ ЗӨВХӨН НЭГ ТЕЛЕВИЗЭЭР ЯВУУЛАХ БА БИЕЧЛЭН БОЛОН ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР ДАМЖУУЛЖ СУРТАЛЧИЛГАА ХИЙХИЙГ ХОРИГЛОХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

53

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-64902

33,000

Отгонбаатар ГАЛБАДРАХ

2023.10.30 12:53

Тайлбар:
УИХ-ын гишүүнд нэр дэвшигчдийн сурталчилгааг нэг телевизээр ижил цагаар явуулснаар нэгд шударга бус өрсөлдөөнийг (тараах материалын тэнцвэргүй байдал г.м) хаах, хоёрдугаарт эдийн засгийн хэмнэлтийг бүх төвшинд хэмнэх ач холбогдолтой. Уг системийг ганц улсын их хурал биш аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ- ын төвшинд болгох хэрэгтэй байна

Өргөдөл

Товч тайлбар хэсгийг уншина уу

1. Ажлын хэсэг байгуулах

53

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)