БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДААС ИРГЭН АЖ, АХУЙ НЭГЖҮҮДЭД ОЛГОЖ БУЙ БҮХ ТӨРЛИЙН ЗЭЭЛ /ТЭТГЭВЭР, ИПОТЕК, АВТОМАШИНЫ, ЦАЛИН, ХЭРЭГЛЭЭ, БИЗНЕС, СУРГАЛТ, ЛИЗИНГ, ДЭМЖЛЭГ, МАЛЧНЫ, ОЮУТНЫ, ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ГМ/-ИЙН ХҮҮГ БУУРУУЛЖ ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ НИЙЦҮҮЛСЭН ХУУЛЬ БАТЛАХ ТУХАЙ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

518

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-27883

100,000

Энхжаргал БАЯРХҮҮ

2023.10.26 09:32

Тайлбар:
Бүх төрлийн зээлийн хүүг бууруулахгүй бол эзэн, заяа хоёр 1000 хичээгээд хүүгийн мөлжлөгөөс гарч чадахгүй байна.

Өргөдөл

Монгол улсын иргэдийн орлого дэлхийн бусад улстай харьцуулахад дунджаас доогуур байхад банк, санхүүгийн байгууллагуудаас үзүүлж буй бүх төрлийн зээлийн хүү хэт өндөр байгаа тул зээлийн хүүг бууруулах шаардлагатай байгаа тул уг асуудлыг нийтэд мэдээлж санал авахуулж өгнө үү. Баярлалаа.

2023.11.03 18:19

2023.12.03 18:19

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

518

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)