ТА “ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-НЫ 1072 ХУВЬЦААНЫ НОГДОЛ АШГАА ТОГТМОЛ, БОДИТОЙ ХҮРТДЭГ БОЛОХ САНАЛЫГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ?

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

9,918

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-32962

100,000

Сайнхүү ГАНБААТАР

2023.10.19 18:50

Тайлбар:
Монгол Улсын Засгийн газар 2012 онд “Эрдэнэс Таван Толгой” ХК-ийн нийт хувьцааны 20 хувь болох гурван тэрбум ширхэг хувьцааг 2012 оны 4-р сарын 11-нээс өмнө төрсөн, иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдсан Монгол Улсын иргэн бүрт үнэ төлбөргүй эзэмшүүлэхээр болсон.

Өргөдөл

2012 оны 4-р сарын 11-нээс өмнө төрсөн, иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдсан Монгол Улсын иргэн бүрт эзэмшүүлсэн “Эрдэнэс Таван Толгой” ХК-ны 1072 ширхэг хувьцаанд амь оруулж /эргэлтэнд/ жил бүр ногдол ашиг авдаг болох, компанийн удирдах зөвлөлд ард түмний төлөөллийг оролцуулж үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилготойгоор иргэн таны саналыг авч байна. Иргэн таныг энэхүү санаачилгыг дэмжиж өгөхийг хүсье.

2023.10.19 19:33

2023.11.18 19:33

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

9,918

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)