ЭМИЙН ЧАНАР,ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

2. Хяналт шалгалт явуулах

33

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-57564

70,000

Чоён ӨЛЗИЙБАЯР

2023.11.20 17:05

Тайлбар:
Монгол улсад хэрэглэж байгаа эмүүд гаднын оронд хэрэглэж байгаа ижил төрлийн эмүүдээс орц найрлага дутуу,эмнэх анагаах чадвар нь муу байна

Өргөдөл

Эмийн чанарыг сайжруулахын тулд Эрүүл мэндийн яам, Эм ханган нийлэгчидээс хараат бусаар эмийн зөвлөл байгуулах асуудлийг шийдэж өгнө үү

2. Хяналт шалгалт явуулах

33

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)