АЧИЛТЫН КОМПАНИЙГ ТӨРД ШИЛЖҮҮЛЖ ОРЛОГООР ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

679

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202312-90449

33,000

Баяржаргал ЭРДЭНЭЗАЯА

2023.12.06 15:06

Тайлбар:
ачилт хийгдсэн орлогоор гадаадын улс орнуудын жишигт нийцсэн дулаан олон давхар зогсоол байгуулах боломжтой

Өргөдөл

ачилтын компанийг төрд шилжүүлж ард иргэдээс авсан мөнгөн хөрөнгийг зогсоол байгуулах ажилд зарцуулж өгнө үү

2024.03.19 17:13

2024.04.18 17:13

1. Ажлын хэсэг байгуулах

679

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)