МОНГОЛ УЛСЫН 0-18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭД БҮРД ОЛГОДОГ 100000 /ЗУУН МЯНГА/ ТӨГРӨГИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХИЙГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ?

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

286

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-25328

100,000

Батцэнгэл МЯГМАРЖАВ

2023.10.26 18:03

Тайлбар:
Дэлхийн ихэнх улс орнуудад хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн систэм харилцан адилгүй хэрэгждэг. Хүн амын төрөлт, өрхийн амжиргааг дэмжих, хүүхдийн хуримтлал, хадгаламж үүсгэх боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэж хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй байна.

Өргөдөл

Монгол улсын 0-18 хүртэлх насны хүүхэд бүрд сар бүр 100000 /зуун мянга/ төгрөгийн мөнгөн тэтгэмж олгодог. Уг мөнгөн тэтгэмж нь айл өрхүүдийн амжиргааг дэмжиж, хүүхэд мөнгөн хуримтлал, хадгаламж үүсгэхэд хүрэлцэхгүй байна. Мөн манай улс шиг 3.4 сая хүн амтай, өрхийн амжиргааны түвшин доогуур, айл өрхүүд зээлтэй, өргөн хэрэглээний барааны үнэ байнга өсөж байгаа улс оронд хүүхэд бүрд олгож байгаа мөнгөн тэтгэмж хаанаа ч хүрэлцэхгүй байна. Дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх хөшүүрэг нь хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх явдал юм. Иймээс хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх саналыг дэмжиж өгнө үү.

2023.11.17 12:42

2023.12.17 12:42

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

286

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)