ОРОН НУТАГРУУ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЬЕ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

71

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-17899

33,000

Батсайхан НОМИН

2023.11.20 17:03

Тайлбар:
Орон нутагруу их дээд сургуулийг шилжүүлье.Шат дараалалтайгаар сургууль түүний дэд бүтцүүд ЕБС цэцэрлэг орон сууцуудыг эрчимтэй орон нутгуудруу шилжүүлье.Орон нутгийн төсвийг нэмэгдүүлэхэд чиглэн ажиллая

Өргөдөл

Ингэснээр хотын төвлөрөл түгжрэл зэргийг цогцоор нь шийдэж чадах тул хүн нэг бүр саналаа өгнө үү

1. Ажлын хэсэг байгуулах

71

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)