НИЙСЛЭЛИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ СУРНУУЛЬ, УЛСЫН ЭМНЭЛГҮҮДИЙН МОДОН ЦОНХЫГ ВАКУМЖУУЛАХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

251

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-43784

33,000

Мөнхболд САНСАРМАА

2023.10.24 18:51

Тайлбар:
Улсын цэцэрлэг сургууль болон улсын эмнэлгүүд одоо болтол модон цонхтой үүнийгээ цаасаар дулаалж байна

Өргөдөл

Улсын цэцэрлэг сургууль болон улсын эмнэлгүүд одоо болтол модон цонхтой үүнийгээ эцэг эх багш сувилагч нар өөрсдөө цаасаар дулаалж байна. Эсвэл эцэг эхчүүд хувийн санхүүжилтээр анги танхимыг вакумжуулж байна. 21р зуунд 30 жил цонхоо дулаалсаар байгаа нь эмгэнэл шүү

2023.11.23 01:40

2023.12.23 01:40

1. Ажлын хэсэг байгуулах

251

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)