СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

218

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-46453

100,000

Бат-Эрдэнэ ЦОЛМОН

2023.10.24 18:52

Тайлбар:
Олон нийтийн сүлжээгээр сонгуулийн санал авах хар машиныг хэрхэн урьдчилан тохируулж саналын дүнг өөрчилж гаргаж байгаа бичлэг гарч байна. Бид ирээдүйгээ өөрчлөхийн тулд сонгуулийн саналыг гараар тоолохыг шаардаж байна

Өргөдөл

Улсын Их Хурлын сонгууль, Ерөнхийлөгчийн сонгууль, Аймаг Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн саналыг гараар тоолдог болгож сонгуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

2023.12.08 21:51

2024.01.07 21:51

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

218

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)