АМИНЫ ОРОН СУУЦ БАРИХАД ИПОТЕКИЙН 6 БОЛОН ТҮҮНЭЭС БАГА ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

602

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-71220

33,000

Ядмаа УУГАНБАЯР

2023.11.13 17:17

Тайлбар:
Дахин төлөвлөлтийг амины сууцжуулах аргаар шийдэхэд иргэдийг дэмжих зорилгоор

Өргөдөл

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын иргэдийн дэд бүтэцийг сайжруулж амины сууцны хорооллууд болгож агаарыэ бохирдол , хотыэ өнгө үзэмж тоосжилтыг бууруулах шийдвэрийг гаргахад гэр хороололд амьдардаг иргэдэд ипотекийн зээл олгож хамтыэ зохион байгуулалтаар дэд бүтэц ийг нт шийлэх

2023.12.08 15:30

2024.01.07 15:30

1. Ажлын хэсэг байгуулах

602

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)