УТААНД ХОРДОЖ БАЙГАА ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ГАРГУУЛАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

783

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202312-44887

100,000

Гүрбаатар ДОРЖСЭМБЭ

2024.01.04 09:01

Тайлбар:
УБ хотод ажиллаж амьдарч байгаа бүх хүн утаанд хэдэн арван жил хордоод, хамаг суурь өвчний эх үүсвэр болоод байна. Тиймээс яаралтай утааны эсрэг арга хэмжээ авахын сацуу энэ утаанд хордсоор байгаа бүх хүүхдүүдэд нөхөн төлбөр олгохын тулд энэхүү гомдлыг санаачилж байна.

Өргөдөл

Бүх насны УБ хотод төрсөн болон, шилжиж ирээд доод тал нь 2 жил болсон хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн маш ноцтой хохирол учруулж байгаа тул нөхөн төлбөрийг хүүхдийн мөнгөн дээр нэмж олгохыг шааардаж байна.

2024.01.28 16:06

2024.02.27 16:06

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

783

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)