ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙН 1072 ХУВЬЦААТАЙ НАС БАРСАН ИРГЭДИЙН ХУВЬЦААГ ҮР ХҮҮХДҮҮДЭД НЬ ӨВЛҮҮЛЭХ ТҮҮНД НОГДОХ НОГДОЛ АШГИЙГ ТАРААХ, АХМАД НАСТАН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД, ОЮУТАНУУДЫН 1072 БУЦААН ОЛГОХ НОГДОЛ АШГИЙГ ТАРААХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

277

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202404-33292

100,000

Балжинням Цэгмэд

2024.05.02 08:43

Тайлбар:
Эрдэнэс таван толгойн нас барсан иргэдийн хувьцааг өвлүүлэн ногдол ашгийг тараах, ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, оюутануудаас хураасан 1072 хувьцааг буцаан олгож түүнд ногдох ашгийг тараах

Өргөдөл

ЭТТ иргэдийн 1072 хувьцааны талаар 1. 2011 оноос хойш нас барсан иргэдийн 1072 хувьцааг үр хүүхдүүдэд өвлүүлж ногдол ашгийг тараах 2. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, оюутануудаас хурааж авсан 1072 хувьцааг буцаан олгох 3. Иргэдийн 1072 хувьцааны хувь хэмжээг Үндсэн хуулийн 6:2-т нийцүүлж нэмэгдүүлэх

2024.05.08 16:14

2024.06.07 16:14

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

277

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)