МҮОНРТ ХЭНИЙХ БАЙХ ЁСТОЙ ВЭ?

1. Ажлын хэсэг байгуулах

91

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-35310

33,000

Ганболд БАЯРТОГТОХ

2023.10.27 10:28

Тайлбар:
МҮОНРТ нь Иргэний хуулийн 25дугаар зүйлийн 25.2дэх хэсэг, Олон нийтийн радио телевизийн тухай хууль-ийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан, олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж, хяналт дор нь үйл ажиллагаагаа явуудаг ашгийн бус олон нийтийн өмчит хуулийн этгээд билээ гэтэл Ерөнхий захирал Болон Тамгын газрын дарга нь. Намын томилгоотой сонгогдоод байх юм бол Намын л зурагт болж хувирч байна. Тиймээс иргэдийн оролцоотой удирдлагыг сонгодог болгоё.

Өргөдөл

МҮОНРТ хараат бус байх, бодит мэдээлэл олж авах иргэний эрхийг хүндэтгэх, олон ургалч үзэл ил тод байдлыг эрхэмлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн, улс төрийн намын эрх ашгийг бус нийт үндэсний эрх ашгийг дээд үндсэн зарчимтай билээ гэтэл Удирдлагууд нь албан тушаалаа буруу ашиглаж. Хаалтын гэрээ байгуулж Намын даалгавраар ажиллаж байгаа нь хуулиа Зөрчиж байна. Тиймээс хуулиа даган мөрдөж. Удирдлагуудыг нэн яаралтай сольж Байгалийн баялаг. Авлигал хээл хахууль. Боловсролын ялзрал Энэ болгоныг олон нийтэд ил тод таниулахыг хүсэж байна. 4 дүгээр засаглал эрх чөлөөтэй байх Ёстой. Авлигад идэгдэж болохгүй. Тиймээс хяналт тавих ажлын хэсгийг бий болгохыг уриалж байна. Ард иргэд нь хяналтаа тавьж Өөрчлөлт шинэчлэлтийг хийе. Та дэмжиж мэдэх эрхээ хамгаалаарай.

1. Ажлын хэсэг байгуулах

91

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)