ГАЗРЫГ ГАДААДЫН ИРГЭН 100 ЖИЛЭЭР АШИГЛАХ, ЭЗЭМШИХИЙГ ЦУЦЛАХ

Дэмжигчдийн тоо хүрсэн

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

100,264

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202401-13993

100,000

Нямжав НОМУН-ЭРДЭНЭ

2024.01.22 09:07

Тайлбар:
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэн эхний удаа 60 жилээр, мөн 40 жилээр сунгаж нийтдээ 100 жилээр ашиглах, эзэмших нь үндэсний аюулгүй байдалд харшилна.

Өргөдөл

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэн эхний удаа 60 жилээр, мөн 40 жилээр сунгаж нийтдээ 100 жилээр ашиглах, эзэмших нь үндэсний аюулгүй байдалд харшилж байгаа тул холбогдох хуульд өөрчлөлт оруулахыг шаардаж байна.

2024.01.23 15:35

2024.02.22 15:35

Дэмжигчдийн тоо хүрсэн

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

100,264

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)

Шийдвэрлэлтийн явц оруулаагүй байна.
Empty