СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 21-Р ХОРООНЫ АРГҮНТИЙН ДАВААНЫ ЗАМЫГ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ БОЛГОХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

122

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-57884

33,000

Миша АМАРТОГТОХ

2023.10.31 15:37

Тайлбар:
Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны Аргүнтийн давааны замыг хатуу хучилттай болгох нь тус замаар зорчдог иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, тухайн газар нутагт оршин суугчдын эрүүл мэнд, байгаль орчны бохирдлыг шийдэх шийдэл болох юм. Олон хүний амь нас, эд хөрөнгө энэ зам дээр үрэгдсэн бөгөөд энэ нь замын эвдрэлээс шууд хамааралтай байсан юм. Улаанбаатар хот дотор их хэмжээний эвдрэл бүхий шороон зам байх нь байж болошгүй юм.

Өргөдөл

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны Аргүнтийн давааны замыг хатуу хучилттай болгох нь тус замаар зорчдог иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, тухайн газар нутагт оршин суугчдын эрүүл мэнд, байгаль орчны бохирдлыг шийдэх шийдэл болох юм. Олон хүний амь нас, эд хөрөнгө энэ зам дээр үрэгдсэн бөгөөд энэ нь замын эвдрэлээс шууд хамааралтай байсан юм. Улаанбаатар хот дотор их хэмжээний эвдрэл бүхий шороон зам байх нь байж болошгүй юм. Аргүнтийн давааны замыг хатуу хучилттай болгож өгнө үү.

2024.04.19 15:30

2024.05.19 15:30

1. Ажлын хэсэг байгуулах

122

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)