ИПОТИКИЙН 8 ХУВИЙН ЗЭЭЛИЙГ 6 ХУВЬД ШИЛЖҮҮЛЭХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

30,968

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-52775

100,000

Үүеэ БАЯР

2023.10.17 17:57

Тайлбар:
Энэ асуудлыг Шадар сайд Амарсайхан судлаад боломжтой гэсэн хариу гарсан тул яаралтай хууль батлан шийдэх

Өргөдөл

2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн авч буй зээлийн жилийн хүүг 6 хувь байхаар тогтоосон билээ.Үүнтэй холбоотойгоор орон сууцны ипотекийн 8 хувийн зээлийн хүүгээ бууруулж 6 хувийн хүүтэй болгох хүсэлтэй иргэн маш олон байгаа тул энэ өргөдлийг гаргаж байна

2023.10.17 18:49

2023.11.16 18:49

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

30,968

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)