НЭЭЛТТЭЙ БАНК БОЛГОХ - PSD2

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

4,958

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-85985

100,000

Дэлгэрсайхан БОЛД-ЭРДЭНЭ

2023.10.17 14:51

Тайлбар:
Товчхондоо гэвэл Хаан банк, ХХБ, Голомт, Төрийн банкны данснуудаа нэг аппликэйшн дээрээс харах, гүйлгээ хийх болон бусад бүх боломжуудыг нэгтгэх эрхзүйн боломжийг нээнэ гэсэн үг. 2016 оноос эхлэн Европын холбооны улсууд банкуудыг өөрсдийн бааз дээр байгаа харилцагчийн мэдээллийг харилцагч зөвшөөрсөн тохиолдолд 3дагч талд гаргаж өгөх технологийн боломжийг заавал нээсэн байхыг шаардаж, хуульчилж эхэлсэн. Ингэснээр харилцагч өөрийн хувийн мэдээлэл, банкны данс түүнийгээ удирдах эрхээ дурын технологийн компаниар дамжуулан хийх боломжтой болж эхлэсэн. Ингэснээр банкны төвлөрөлийг задлах, технологийн компаниудын хөгжлийг хурдасгах, эдийн засаг дах инновацийг тэтгэх ач холбогдолтой. PSD2 гэж гүүглээр хайвал илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг харах боломжтой

Өргөдөл

Банкуудыг харилцагчийн мэдээлэл, датаг удирдах эрхийг 3дагч талд харилцагчийн өөрийнх нь зөвшөөрлөөр гаргаж өгөх технологийн боломж, дэд бүтцийг гаргасан байхыг албажуулсан бөгөөд шаардсан зохицуулалтыг хуульчилж өгнө үү.

2023.10.17 16:09

2023.11.16 16:08

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

4,958

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)