ДОТООДЫН ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

341

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-55724

100,000

Оригжав БОЛД-ЭРДЭНЭ

2023.10.31 15:31

Тайлбар:
Дотоодын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих санал асуулга.

Өргөдөл

Дотоодын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж ижил төстэй гадаадын бараа бүтээгдэхүүнд харилцан адилгүй хугацаанд татварыг нэмэгдүүлж Үндэсний үйлдвэрүүдээ нэмэгдүүлж үндэсний дархлаатай болгох саналтай байна.

2024.03.19 13:24

2024.04.18 13:24

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

341

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)