УУРАГ ГЭЭЧ ЭНЭ ҮНЭТЭЙ ТАРИАГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ХӨНГӨЛӨЛТӨНД ОРУУЛЖ ӨГӨӨЧ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

949

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202401-50486

33,000

Амарзаяа БИЛЭГСАЙХАН

2024.01.24 13:01

Тайлбар:
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДАА!!! Энэ бол таны миний мэддэг альбумин буюу уураг монгол улсад 198000-250000 төгрөгний хооронд худалдаалагддаг уургийн дутагдалтай, бөөрний өвчтөй, хорт хавдрын үеийн уургийн дутагдалд орсон хүмүүс буюу маш хүнд өвчтөй хүмүүсд өдөрт 2-3 удаа хийгддэг хэр удаан хугацаагаар хийх нь тодорхойгүй (хэдэн сараар ч хийх шаардлага гардаг) ард иргэд ядуу байгаагийн улмаас энэ 100хан мл-тэй дуслыг хийлгэж чадахгүй үхэж хүнд өвчиндөө дийлдэн зовж шаналж өдөр хоногийг өнгөрөөж байна. Уураг гээч энэ үнэтэй тариаг эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөнд оруулж өгөөч хүнд өвчиндөө шаналан байгаа хөгшин залуу нялхас гээд уураг хийлгэх шаардлагатай байгаа бүх иргэдийг санхүүгийн дарамтнаас гархад нь туслаач ГУЙЯ!!!

Өргөдөл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДАА!!! Энэ бол таны миний мэддэг альбумин буюу уураг монгол улсад 198000-250000 төгрөгний хооронд худалдаалагддаг уургийн дутагдалтай, бөөрний өвчтөй, хорт хавдрын үеийн уургийн дутагдалд орсон хүмүүс буюу маш хүнд өвчтөй хүмүүсд өдөрт 2-3 удаа хийгддэг хэр удаан хугацаагаар хийх нь тодорхойгүй (хэдэн сараар ч хийх шаардлага гардаг) ард иргэд ядуу байгаагийн улмаас энэ 100хан мл-тэй дуслыг хийлгэж чадахгүй үхэж хүнд өвчиндөө дийлдэн зовж шаналж өдөр хоногийг өнгөрөөж байна. Уураг гээч энэ үнэтэй тариаг эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөнд оруулж өгөөч хүнд өвчиндөө шаналан байгаа хөгшин залуу нялхас гээд уураг хийлгэх шаардлагатай байгаа бүх иргэдийг санхүүгийн дарамтнаас гархад нь туслаач ГУЙЯ!!!

2024.01.27 20:03

2024.02.26 20:03

1. Ажлын хэсэг байгуулах

949

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)