ОРОН СУУЦ ХОТХОН ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ШТС БУУЛГАХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

418

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202401-51353

33,000

Мөнхзоригт МӨНХ-ОРГИЛ

2024.02.01 12:32

Тайлбар:
Дүнжингарав Худалдааны Төвийн урд замын уулзвар дээр гарсан галын улмаас Орон сууц Хотхон Хороолол дундах ШТС буулгах нүүлгэн шилжүүлэхийг зөвшөөрөх

Өргөдөл

Орон сууц Хотхон Хороолол Худалдаа үйлчилгээний Төвийн ойролцоох ШТС-ийн газрууд ямарваа нэгэн гамшиг ослын үүднээс аюултай нөхцөл байдал үүсгэх өндөр магадлалтай учир буулгах нүүлгэн шилжүүлэх чөлөөлөх дээрх дурдсан газруудаас 500 метрийн зайтай болгож шиидвэрлэж өгнө үү.

2024.02.06 19:52

2024.03.07 19:52

1. Ажлын хэсэг байгуулах

418

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)