EMONGOLIA АППЛИКЕЙШНЭЭР СОНГУУЛЬ ӨГӨХ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

4,403

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-41522

100,000

Жамц НОМИН-ЭРДЭНЭ

2023.10.18 20:01

Тайлбар:
Монгол Улс нь “Цахим үндэстэн” болох чиглэл баримталж байгаа хэдий ч сонгууль өгөх боломжид өөрчлөлт оролгүй уджээ. Улмаар сонгуулийн идэвхи 99%-аас 73.6% болж муудсан бол залуусын оролцоо 50% хүртэл муудлаа. Энэхүү асуудлыг шийдэх гарц нь цахимаар дамжуулж сонгууль өгөх ба Монгол Улсын хувьд 1.6 сая хэрэглэгчтэй EMONGOLIA аппликейшнээр дамжуулж сонгууль өгөх юм. Иймд энэхүү боломжийг бүрдүүлэхэд нийт иргэдээсээ дэмжлэг хүсч байна.

Өргөдөл

Монгол Улс нь “Цахим үндэстэн” болох чиглэл баримталж байгаа хэдий ч сонгууль өгөх боломжид өөрчлөлт оролгүй уджээ. Улмаар сонгуулийн идэвхи 99%-аас 73.6% болж муудсан бол залуусын оролцоо 50% хүртэл муудлаа. Энэхүү асуудлыг шийдэх гарц нь цахимаар дамжуулж сонгууль өгөх ба Монгол Улсын хувьд 1.6 сая хэрэглэгчтэй EMONGOLIA аппликейшнээр дамжуулж сонгууль өгөх юм. Иймд энэхүү боломжийг бүрдүүлэхэд нийт иргэдээсээ дэмжлэг хүсч байна.

2023.10.18 22:50

2023.11.17 22:50

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

4,403

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)