АВТО МАШИНТАЙ ИРГЭД ХОТЫН ТӨВРҮҮ ЗОРЧИХДОО ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ШИЙДВЭРИЙГ БОЛИУЛАХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

239

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-96793

33,000

Эвэрт ГАНЗОРИГ

2023.10.31 15:31

Тайлбар:
Авто машинтай иргэд хотын төврүү зорчихдоо төлбөр төлдөг болно Төлбөртэй бүс тогтоох бэлтгэлээ хангаж байна гэсэн шийдвэрийг эсэргүүцэж байна.

Өргөдөл

Авто машинтай иргэд хотын төврүү зорчихдоо төлбөр төлдөг болно Төлбөртэй бүс тогтоох бэлтгэлээ хангаж байна гэсэн шийдвэрийг эсэргүүцэж байна.

2023.11.14 11:59

2023.12.14 11:59

1. Ажлын хэсэг байгуулах

239

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)