МАЛ МАХНЫ ЭКСПОРТОД ТАВЬСАН ХОРИГИЙГ ЦУЦАЛЖ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

151

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-99792

100,000

Лхагважамбал БИЛГҮҮН

2023.10.24 18:42

Тайлбар:
Малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг төрөлжүүлэх зорилгоор мал махны экспортод тавьсан хоригийг арилгахын зэрэгцээ орон нутгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

Өргөдөл

Монгол Улсын Их Хуралд өргөдөл гаргах нь Өргөдөл гаргагчид: [Монголын бүх малчид] Доор гарын үсэг зурсан Монгол Улсын иргэд бид мал махны экспортод тавьсан хоригийг цуцалж илүү чөлөөтэй болгох нь, улс орныхоо сайн сайхан, хөгжил дэвшилд чухал ач холбогдолтой болохыг уриалж байна. Манай мал аж ахуйн салбарын өсөлт хөгжилт, малчдын амьжиргааг дээшлүүлэхэд томоохон саад болж буй мал махны экспортыг зогсоож байгаа нь бидний ирээдүйн төлөө санаа зовоосон асуудал болоод байна. Махны экспортын хоригийг цуцлах нь Монгол Улсад хэд хэдэн гүнзгий үр дагавартай: Малчдын орлого нэмэгдэнэ: Махны экспортын хоригийг цуцалснаар малчид махаа илүү таатай үнээр борлуулах боломж бүрдэх юм. Орлогын энэ өсөлт нь малчин гэр бүлийн амьжиргааны түвшинд шууд эерэг нөлөө үзүүлнэ. Ажлын байр бий болгох: Хоригийг цуцалснаар мах боловсруулах, экспортлох салбар эрчимжиж, ажлын байр шинээр бий болно. Энэ нь ажилгүйдлийг бууруулаад зогсохгүй Монгол Улсын эдийн засгийн нийт өсөлтөд хувь нэмэр оруулна. Салбарын үр ашиг сайжирна: Экспортын хоригийг арилгаснаар манай мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлнэ. Энэ нь малчид тоонд бус илүү чанартаа анхаарна. Эдийн засгийн төрөлжилт: Монгол Улс ашигт малтмалын экспортод хэт хамааралтай байгаа нь манай эдийн засгийг дэлхийн түүхий эдийн зах зээлийн хэлбэлзэлд өртөмтгий болгож байна. Мал махны экспортын хоригийг цуцалж экспортыг дэмжсэнээр манай эдийн засгийг төрөлжүүлж, энэ хамаарлыг бууруулж, эдийн засгийн дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлнэ. Бидний хүсэлт шууд: Махны экспортын хоригийг цуцалж, мал махны экспортыг дэмжсэн монголын ирээдүйд ашигтай бодлого явуулахыг хүсэж байна. Хүндэтгэсэн, [Монголын бүх малчид] Улс орныхоо мал аж ахуйн салбарын чадавхийг нээж, малчдынхаа амьдралыг дээшлүүлж, нийт монголчуудын сайн сайхан ирээдүйг баталгаажуулахын төлөө хамтдаа нэгдэцгээе. Таны дэмжлэг үүнийг бодит болгоход тусална

2024.01.25 22:12

2024.02.24 22:12

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

151

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)