ИПОТЕКЫН ЗЭЭЛ

2. Хяналт шалгалт явуулах

56

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-60463

70,000

Эрдэнэбаатар ЧИНГИС

2023.11.16 09:33

Тайлбар:
арилжааны банкууд ипотекын зээлийг хээл хахууль болгоож байна.

Өргөдөл

Ипотекын зээлийг арилжжаны банкууд олгохдоо оочрын дагуу явуулах ёстой. Гэвч салбарын захирал болон эдийн засагч нар нийлж очирт өөрчлөлт оруулж хахууль авч байна. Энэ явдал бүр хэрээс хэтэрлээ. Өөрийн оочироороо явж байгаа хүмүүс 2 жил болоод орж чадахгүй байхад 15 сая төгрөгний хахууль өгсөн иргэд 2 сарын дотор орж байна. Эл хахууль бол 2 жилийн өмнөх дүн одоо хэд байгааг мэдэхгүйж, бүр өссөн биз

2. Хяналт шалгалт явуулах

56

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)