ТЭТГЭВРИЙГ ӨВЛҮҮЛДЭГ БОЛГОЁ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,024

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-76862

100,000

Доржготов БУЯНДЭЛГЭР

2023.10.24 18:50

Тайлбар:
Иргэд нийгмийн даатгал төлдөг боловч 60 хүртлээ ажиллаад 62, 63тайдаа нас барах нь түгээмэл Тиймээс тэтгэврийг өвлүүлдэг болгох нь шудрага.

Өргөдөл

''Тэтгэврийг өвлүүлэх'' талаар УИХ хэлэлцэн хууль баталж шийдвэрлэхийг хүсэж байна.

2023.10.25 04:58

2023.11.24 04:58

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,024

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)