ХУУЛЬ БУС ХӨРӨНГИЙГ ХУРААХ ТУХАЙ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

2,704

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202403-55457

100,000

Оюунсайхан АЛТАНГЭРЭЛ

2024.03.20 18:20

Тайлбар:
Өнгөрсөн 30 жил төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан бүх хүний өөрийнх нь болон түүний гэр бүл, шууд хамаарал бүхий этгээдүүдийн хөрөнгийн эх үүсвэр, хууль ёсны байдлыг нэг бүрчлэн шалгаж, тэдний хууль бус хөрөнгийг хурааж ард түмний мэдэлд төвлөрүүлэх. Хууль бус хөрөнгийг хурааж олсон орлогоос сан байгуулж хойч ирээдүйн боловсролд хөрөнгө оруулах.

Өргөдөл

Ард иргэдийн боломжыг хулгайлж, улсын төсвийг хувьдаа завшсан боловч үүндээ ямар ч хариуцлага хүлээхгүй байгаа төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан этгээдүүдийн хууль бусаар цуглуулсан хөрөнгийг бүгдийг нь хураан авч, олсон орлогоор сан байгуулж хойч ирээдүйн боловсролд хөрөнгө оруулах санаачлага гаргаж байгааг хүлээн авна уу.

2024.03.21 20:13

2024.04.20 20:13

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

2,704

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)