НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БОЛОМЖУУДЫГ ӨВЛҮҮЛДЭГ БОЛГОЁ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

587

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-35678

100,000

Дашням БАТБАЯР

2023.10.30 09:31

Тайлбар:
НД шимтгэл төлж төлж тэтгэвэртээ ч гарч чадалгүй хорвоог орхиж байгаа иргэд албан хаагчид маш олон байна. Үлдэх үр хүүхэд ирээдүй хойчдоо өр биш боломж үлдээе.

Өргөдөл

НД-ын боломжуудад дараахыг хамруулан ойлгож болно. Үүнд: 1. Тэтгэвэртээ гарахаас өмнө нас барсан татвар төлөгчийн санд хуримтлуулсан мөнгөн дүнгийн 30-50% тай тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнг - Татвар төлөгчийн нэр дээрх хууль ёсны зээлийн үлдэгдлийг барагдуулах - Төрсөн хүүхдийнх нь улсын болоод олон улсын сургалтын төлбөрт зарцуулах - Төрсөн хүүхэд нь гадаад дотоодод хүнд хагалгаа эмчилгээний зардалд эцэг эхийн хүсэлтээр төлбөрт нь нэмэрлэх - НД шимтгэлийн санд хуримтлагдсан мөнгийг арилжааны банкинд эсхүл бонд хувьцаа хэлбэрээр татвар төлөгчийн хүсэлтийг харгалзан үзэж хуримтлуулдаг байх

2023.11.24 09:33

2023.12.24 09:33

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

587

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)