УНДНЫ ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ ХООЛОЙГ ЗЭС ХООЛОЙГООР СОЛИХ

2. Хяналт шалгалт явуулах

264

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-20874

70,000

Дашхүү БАЗАРСАД

2023.11.30 15:52

Тайлбар:
ЗЭС ХООЛОЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ 👉Зэс нь зэвэрдэггүй тул он удаан жилийн эдэлгээтэй 👉Зэс нь нянгийн эсрэг шинж чанартай тул хоолойгоор дамжин урсаж буй усыг халдваргүйжүүлдэг. 👉Зэс хоолойнд бичил биетүүд бактери үржиж амьдрах боломжгүй 👉Зэс хоолойгоор дамжин урсаж буй уснаас хүний биед хэрэгцээтэй эрдэс бодисыг нөхөж авна гэх мэт эрүүл мэнд талаас ашиг тустай зүйлүүд олон байдаг тул энэхүү өргөдөл дээр

Өргөдөл

Манай улс дотооддоо зэсний нөөц бололцоотой учир одоо байгаа орон сууцын хоолойг зэс хоолойгоор солих хүн амын , иргэдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад онцгой ач холбогдолтой тул хэлэлцэн шийдвэрлэх цаашлаад шинээр ашиглалтанд орох гэж буй орон сууцнуудыг улсын комисс хүлээн авахдаа ундны усны хоолойг зэс хоолойн холболт хийгдсэн эсэх дээр шаарлага тогтоол, захирамж зэргээр батлах

2024.02.06 21:25

2024.03.07 21:25

2. Хяналт шалгалт явуулах

264

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)