АЛДАРТ ЭХИЙН ОДОНГИЙН МӨНГИЙГ НЭММЭЭР БАЙНА.

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

2,038

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-86235

100,000

Ганбат АЛТАНЦЭЦЭГ

2023.10.31 15:33

Тайлбар:
Жилдээ ганц удаа олгогддог Алдарт эхийн одонгийн Мөнгийг нэмэх талаар

Өргөдөл

Одоо цагт олон хүүхэд төрүүлж өсгөх хэцүү цаг үед Жилдээ ганц удаа олгогддог Алдарт эхийн одонгийн Мөнгийг нэмэгдүүлж болох уу?

2023.12.22 22:41

2024.01.21 22:41

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

2,038

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)