ДАНХАР ТӨРИЙГ БАГАСГАЖ ЧАДВАРТАЙ ЦОМХОН БҮТЭЦТЭЙ БОЛГОХ.

2. Хяналт шалгалт явуулах

388

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-90919

70,000

Эрдэнэцогт БИЛГҮҮН

2023.10.30 13:09

Тайлбар:
Татвар төлөгч та бидний мөнгөөр ямар ч үр ашиггүй олон хүнийг цалинжуулж шаардлагагүй мөнгө үрж байгааг зогсоож татан буулгах , төсвийн мөнгийг багасгах

Өргөдөл

Хувийн хэвшил л аливаа үйлчилгээг хөнгөвчилж, зардлыг бууруулж, боломжийн үнэ, бодит чанарыг бий болгодог бол төрийн оролцоо их байх тусам хүнд суртал, авлига, хээл хахууль, хулгай дээрмийг үйлдвэрлэдэг. Тиймээс цаашдаа авлига, хулгай дээрмээ зогсоож, ашиг орлогоо нэмэгдүүлж, хүн шиг амьдарч, улс шиг улс больё гэвэл данхар төрөөс татгалзаж, төрийн оролцоог хумиж, аль болох улсын үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийг хувьчлахыг дэмжмээр байна.

2023.12.04 10:55

2024.01.03 10:55

2. Хяналт шалгалт явуулах

388

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)