100% ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛИЙН АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ГААЛЬ БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХУГАЦААГҮЙГЭЭР ТЭГЛЭХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

396

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-42706

100,000

Нямхүү МӨНХ-ЭРДЭНЭ

2023.10.26 18:25

Тайлбар:
Авто зам дээр бий болж буй хорт утаа Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын 30 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. Тэрхүү хорт утаа таны, миний, бидний шууд амьсгалын түвшинд, үр хүүхдүүдийн маань нүүрэн дээр гардаг. Цахилгаан авто машин хэрэглээнд нэвтэрснээр бидний амьсгалах агаар тэр хэмжээгээр цэвэршиж эрүүл мэндээрээ хохирох явдал багасна.

Өргөдөл

Авто зам дээр бий болж буй хорт утаа Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын 30 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. Тэрхүү хорт утаа таны, миний, бидний шууд амьсгалын түвшинд, үр хүүхдүүдийн маань нүүрэн дээр гардаг. Цахилгаан авто машин хэрэглээнд нэвтэрснээр бидний амьсгалах агаар тэр хэмжээгээр цэвэршиж эрүүл мэндээрээ хохирох явдал багасна. Цахилгаан автомашин хэрэглээнд нэвтэрснээр мөн нефть нефтийн бүтээгдэхүүний импортыг цахилгаанаар буюу өөрсдөө үйлдвэрлэж чадах байгаа бүтээгдэхүүнээр орлуулж Нефтийн бүтээгдэхүүнээс хараат байдлыг бууруулна, түүнд зарцуулж буй гадаад вальютын гарах урсгалыг бууруулж төгрөгийн худалдан авах чадварыг дэмжинэ, санхүү мөнгөний бодлогод тустай, цаашлаад дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэлд хувь нэмрээ оруулах чухал шийдвэр тул УИХ-ийн эрхэм гишүүд дэмжин дуусан хугацаагүй хууль баталж өгнө үү гэж хүсэж байна.

2024.02.02 16:09

2024.03.03 16:09

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

396

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)