ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД АВИЛГЫН ХЭРЭГТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ НЬ БҮХ ХӨРӨНГИЙГ НЬ ХУРААДАГ БОЛОХ НЬ МАШ ЧУХАЛ .

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

79

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202402-58463

100,000

Бадарч ГАНТӨМӨР

2024.02.27 08:59

Тайлбар:
Монгол улс авилгаас ангижрах зайлшгүй чухал ийд Авилга авсан монгол улсын иргэн төрийн албан хаагч Гишүүн Сайд иргэн үл харгалзан бүх хөрөнгийг хураадаг заалтыг нэмж оруулахад иргэдээсээ 100 мянган гарын үсэгийн дэмжлэгтэйгээр Улсын их хуралын хаварын чуулганд өргөн барих ёстой .Иргэн Б.Гантөмөр

Өргөдөл

Эрүүгийн хуульд Авилга албан тушаалын хэрэгт Цор ганц нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь Бүх хөрөнгийг нь хураадаг жишиг тогтооход Монгол улсын иргэн бүр миний санаачилсан хуулын нэмэлт өөрчлөлтөд 100мянган иргэний үсгээр дэмжигдэх болно .Өргөдөл гаргасан Б.гантөмөр 2024.2.26нд .

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

79

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)