БҮХ АРД ТҮМНИЙ ИХ ЭВИЙН ХУРАЛ ҮНДЭСНИЙ ИХ ЗӨВШӨЛЦӨЛ ХИЙХ.

1. Ажлын хэсэг байгуулах

205

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202402-45119

33,000

Рээрэнпүрэв БАТБУЯН

2024.02.08 09:29

Тайлбар:
Үндсэн хууль болон, холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн ( 3.1, 19.1, 25.16, 26.2) төр ард түмэн үндэсний их зөвшилцөлийн хүрээнд "БҮХ АРД ТҮМНИЙ ИХ ХУРАЛ,,-аар монгол түмний идвэхи оролцоог ханган улс төрийн бодлого тогтолцооны шинэтгэлийг хэрэгжүүлэн, төр түмнийхээ эзэн эрх, эв санааг хангаж, төрт ёс, түүхэн уламжлалдаа тулгуурласан, ёс зүйт төрийг цогцлоосон байгуулж, монгол төрийн бодлого тогтолцоог төгөлдөржүүлж, иргэн төрийн харилцааг өндөр түвшинд гаргаж, монгол хүний эрх, эрх чөлөөг ханган, нийгэмд шудрага ёс тогтоох, байглийн баялаг нөөцөө өөрийн зорилгод чөлөөтэй захиран зарцуулах, улс төр нийгэм эдийн засгийн шинэчлэлтийг нэн яаралтай хийх зорилго дор нэгдэх

Өргөдөл

Өргөдөл гаргах нь: ӨРГӨДӨЛ САНААЧЛАГЧ: "БАТ ИХ ЭВ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ,, НҮТББ АГУУЛГА: Үндсэн хууль болон, холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн ( 3.1, 19.1, 25.16, 26.2) төр ард түмэн үндэсний их зөвшилцөлийн хүрээнд "БҮХ АРД ТҮМНИЙ ИХ ХУРАЛ,,-аар монгол түмний идвэхи оролцоог ханган улс төрийн бодлого тогтолцооны шинэтгэлийг хэрэгжүүлэн, төр түмнийхээ эзэн эрх, эв санааг хангаж, төрт ёс, түүхэн уламжлалдаа тулгуурласан, ёс зүйт төрийг цогцлоосон байгуулж, монгол төрийн бодлого тогтолцоог төгөлдөржүүлж, иргэн төрийн харилцааг өндөр түвшинд гаргаж, монгол хүний эрх, эрх чөлөөг ханган, нийгэмд шудрага ёс тогтоох, байглийн баялаг нөөцөө өөрийн зорилгод чөлөөтэй захиран зарцуулах, улс төр нийгэм эдийн засгийн шинэчлэлтийг нэн яаралтай хийх зорилго дор. Монгол улсын засаг захиргааны нэгж ( 21 аймаг 9 дүүрэг 330 сум 204 хороо 1532 баг) -ын хүрээнд баг тус бүрийн төлөөлөл, Нам иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл, төрийн зохих шатны байгууллагууд, "БАТ ИХ ЭВ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ,, НҮТББ-ын оролцоо хяналтан дор "БҮХ АРД ТҮМНИЙ ИХ ЭВИЙН ХУРАЛ,, ҮНДЭСНИЙ ИХ ЗӨВШИЛЦӨЛИЙГ хийх. Үндсэн хууль, холбогдох хуулийн хүрээнд үндэсний их зөвшөлцөл буюу БҮХ АРД ТҮМНИЙ ИХ ЭВИЙН ХУРАЛ хуралдуулах боломжит нөхцөлөөр ханган шийдвэрлэж өгнө үү. ( Төр гэдэг бол улс үндэстнийхээ үзэл санааны нэгдлийг хангагч, ёс суртахууныг үлгэрлэгч, хүн бүрийн чадвар, оюун сэтгэлгээний хөгжил, урам зориг, итгэл найдварыг тэтгэн дагуулагч, эв найр, аз жаргалтай амьдралыг цогцлоон хөгжүүлэх үүрэгтэй, харилцан хамааралт нийгэмийн амьдралыг залж зохицуулагч, үүрэг хариуцлага, хяналт, удирдлагын тогтолцоо юм).

2024.02.15 21:23

2024.03.16 21:23

1. Ажлын хэсэг байгуулах

205

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)