ЭРХЭЭ ХАСУУЛСАН ЖОЛООЧ НАРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ БҮРТГЭЖ КАМЕРТ ТАНИУЛЖ ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

140

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-38468

100,000

Баасандагва АРИУНБОЛД

2023.10.24 18:48

Тайлбар:
Эрхээ хасуулсан жолооч нар хасуулсанч жолоо барьж л байдаг энийг камерт таниулж илрүүлэх хэрэгтэй

Өргөдөл

Эрхээ хасуулсан иргэд жолоо баьсаар л бна Энэ асуудлыг шийдэж өгвөл түгурэл багч гэсэн арилах болно

2024.01.28 14:06

2024.02.27 14:06

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

140

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)