BLOCK CHAIN TECHNOLOGY АШИГЛАН СОНГУУЛЬ ӨГДӨГ БОЛОХ.

2. Хяналт шалгалт явуулах

53

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-99760

70,000

Батаа ЧИНЗОРИГ

2023.11.07 09:56

Тайлбар:
Сүүлийн жилүүдэд сонгууль дуусаад элдэв хардалт их болсон. Ашиглхад хялбар шийдэл. Үр дүнд итгэл найдвар өндөр.

Өргөдөл

Монгол улсын хөгжлийн эхлэл юм.

2. Хяналт шалгалт явуулах

53

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)