ТА НӨАТ-ЫН БУЦААН ОЛГОЛТЫН 2 ХУВИЙГ 5 ХУВЬ БОЛГОЖ НЭМЭГДҮҮЛЭХИЙГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ?

Дэмжигчдийн тоо хүрсэн

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

105,641

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-70621

100,000

Гомбожав ЗАНДАНШАТАР

2023.10.17 11:40

Тайлбар:
Дэлхийн улс орнуудад нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголт нь татварын урамшуулал гэдэг ойлголтод хамаардаг тул ерөнхий утгаараа тухайн орны татварын тогтолцоо, тодорхой төрлийн татвар, эдийн засгийн үр нөлөөг дээшлүүлэх, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ гэж үздэг.

Өргөдөл

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтын хувийг нэмэгдүүлэх замаар өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлттэй холбоотойгоор иргэдэд ирж буй үнийн дарамт, ядуурлыг бууруулах, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн тооны өсөлтийг нэмэгдүүлэх, улмаар далд эдийн засгийг бууруулах боломжтой гэж үзэж байна. Иймд Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтыг 5 хувиас доошгүй байхаар тогтоох санал гаргаж байна. Дэмжиж өгнө үү.

2023.10.17 12:43

2023.11.16 12:42

Дэмжигчдийн тоо хүрсэн

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

105,641

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)

Шийдвэрлэлтийн явц оруулаагүй байна.
Empty