ЗАЛУУ ГЭР БҮЛД БАЙРНЫ УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН 30%-Г ТӨРӨӨС БАТЛАН ДААХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

291

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-45510

100,000

Баасан ОТГОНБАЯР

2023.10.26 18:05

Тайлбар:
Өнөөгийн нийгэмд авч байгаа цалин нь хоол хүнс, түрээснээс хэтэрдэггүй маш бага ба байрны урьдчилгаа төлбөр нь залуу гэр бүлд маш том дарамт болж байгаа юм.

Өргөдөл

Монгол улсын иргэн Баасан овогтой Отгонбаяр миний бие " Залуу гэр бүлүүдэд зээлээр орон сууц худалдан авахад шаардагдах урьдчилгаа 30%-г төрөөс батлан даах" саналыг гаргаж байна. Учир нь нийт гэр бүл зохиож байгаа залуучуудын 80 орчим хувь нь тогтсон ажилтай, тогтмол цалингийн орлоготой хэдий ч байрны урьдчилгаа төлбөр болох 40,000,000-70,000,000 төгрөгийг төлөх чадамж боломж бололцоо нь байхгүй байна. Дийлэнх хувь нь түрээсийн байр, хажуу өрөө, аав ээжийндээ амьдарч байна. Энэхүү асуудлыг авч хэлэлцэх аваас нийгэмд тулгамдаад байгаа гэр бүлийн тогтворгүй харилцаа, салалт, харь оронд гарч ажиллах зэрэг асуудлууд бага ч болтугай багасаж эерэг нөлөө авчирна гэдэгт итгэлтэй байна.

2023.11.06 13:34

2023.12.06 13:34

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

291

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)