НЭГЖ ХУВЬЦААНЫ НООГДОЛ АШИГ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

569

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202401-15687

33,000

Цэрэнпүрэв АРИУНЦЭЦЭГ

2024.01.12 08:51

Тайлбар:
Иргэдэд эзэмшүүлсэн хувьцааны одоо мөрдөж байгаа нэгжийн үнийг өсгөх

Өргөдөл

Газрын доорхи баялгийг олборлож, олж байгаа ашгаас иргэдэд тэгш хүртээмжтэй хувиарлах бодлогоор хувьцаа эзэмшүүлсэн. Одоо мөрдөж байгаа нэгж хувьцааны үнэ 933 төг байна. Үүнийг энэ цаг үеийн үнэ цэнээр өсгөх шаардлагатай байгаа тул шийдвэрлэж өгнө үү!

2024.01.27 22:40

2024.02.26 22:40

1. Ажлын хэсэг байгуулах

569

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)