ИРГЭДИЙН ЭЗЭМШИЖ БУЙ “ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН 1072 ШИРХЭГ ХУВЬЦААГ ӨВЛҮҮЛЭХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

1,509

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-64012

33,000

Нармандах ЦЭНГҮҮНБАЯР

2023.10.20 13:30

Тайлбар:
Иргэдийн эзэмшиж буй “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн 1072 ширхэг хувьцааг өвлүүлэх боломжтой байх, энэ нь компанийн иргэдийн эзэмшлийн хувь хэвээр хадгалагдана.

Өргөдөл

Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн 1072 ширхэг хувьцааг иргэн бүрт (тодорхой хугацаагаар тасалбар болгосон иргэд) эзэмшиж байгаа ба хэрэв тухайн иргэн нас барахад өвлөх боломжгүй байна. Тиймээс өвлөх боломжтой байдлаар зохицуулалтыг тусгаснаар нийт компанийн иргэдийн эзэмшиж буй хувь буурахгүй. Мөн иргэдээс төр худалдан авах арга хэмжээг зохион байгуулсан нь компанийн иргэдийн эзэмшил буурсан.

2023.10.20 18:06

2023.11.19 18:06

1. Ажлын хэсэг байгуулах

1,509

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)