ТӨГРӨГИЙН ХАНШИЙГ ЧАНГАТГАХ.

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,678

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-55337

100,000

Түмэннасан МӨНХБАТ

2023.10.30 12:49

Тайлбар:
Төгрөгийн ханшийг чангатган, мөнгөний урсгалыг нэмэгдүүлэх.

Өргөдөл

Төгрөгийн ханшийг чангатгах талаар төрөөс барьж буй бодлого дэндүү дулимаг байгааг иргэд хэлж байна. Цаашид уул уурхай, татвар хураамжаас орж ирж буй мөнгөөр төсвөө бүрдүүлээд ажиллах бус, мөнгөний бодлогод анхаарсан шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна. Иргэд та бүхэн саналыг дэмжин гарын үсэгээ зурна уу. хүндэтгэсэн: Монгол улсын иргэн. Т. Мөнхбат

2024.01.15 14:47

2024.02.14 14:47

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,678

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)