АВИЛГААС ШУУД ХАМААРСАН ИЛТ НИЙГМИЙН ГАМШГИЙГ ХОХИРОЛД ХУУЛЬЧЛАН ТООЦУУЛАХ ШААРДЛАГАД: ТУС ЭНЭ ТӨРӨЛ ХЭРЭГ ХИЙСЭН ХҮМҮҮСИЙН ХЭРГИЙН УРШИГ УЧРУУЛСАН НИЙТ ХЭМЖЭЭНД ТОДОТГОЖ ОРУУЛАХ, АВИЛГА ХЭЭЛ ХАХУУЛЬ БОЛОН ДАВУУ БАЙДАЛ ҮҮСГЭСЭН БАЙДАЛД ХҮН ХОХИРСНЫГ ГЭМ ХОРЫН ХОХИРОЛД ТООЦУУЛАХ ХУУЛЬ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

61

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202312-42737

33,000

Лхагважав БАЯРМАА

2024.01.04 08:56

Тайлбар:
Нийгмийн гамшгийн тоонд АВИЛГА ХЭЭЛ ХАХУУЛД ХАМААРАХ ХЭРЭГ ИЙГЭМД ХАВТГАЙРСАН ТӨВШИНД БАЙГААГ ЗАРЛАЖ ХОХИРЛЫН ХЭМЖЭЭГ ЗӨВХӨН САНХҮҮГИЙН ХУВЬД АЛДСАН БОЛОМЖЫН ТООЦООЛОЛД ОРУУЛХААС ГАДНА ОРХИГДОЖ БАЙГАА БҮХ ХОХИРОЛД АВИЛГААР ҮЙЛДЭГДСЭН НҮҮРСНИЙ ХУЛГАЙН ХЭРЭГТ ИРГЭДИЙН ТЭМЦЭЛД ХОНОГООР СУУЛТ ХИЙСЭН ИРГЭДИЙН САР ИХ ХОХИРОЛ ТЭДЭНД УЧИРЧ БАЙГАА ДАВШГҮЙ БАЙДЛБГ АРИЛГАХЫН ЭХНИЙ АЛХАМ БОЛ АВИЛГЫН ХЭРЭГ ХИЙСЭН БҮХ АЛБАН ТУШААЛТАН НАР БУЮУ ХҮНЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ НИЙГМИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛТ ЭМЗЭГ БҮЛЭГ БОЛЖ ХОХИРСНЫГ ХОХИРОЛД ТООЦОЖ АЛЬВАА НАМ БУС БАЙДЛААР ШИЙДЭХ ХУУЛИЙН ЗААЛТ НЭМЭХ НЬ ЦААШИД ЭНЭ ТӨРЛИЙН ХЭРГИЙГ ЭЦЭСЛЭН ШИЙДВЭРЛЭХЭД ХҮНЭЛЭГ ХУУЛЬ ЁСНЫ ҮР ДАГАВАР АЧ ХОЛБОГДЛЫГ БИЙ БОЛГОНО.

Өргөдөл

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА ЗАНДАНШАТАР ТАНАА Хүний хувьд монгол улсын үндсэн хуульд заасан эрх ба үүргээрээ нийгмийн албан тушаалын давуу эрх ашиглан, улс орноо хохироосон хэрэгт үг үзэл бодлоо илэрхийлж Сүхбаатрын талбайд цаашид үг үзэл бодлоо илэрхийлж, өвөл зуны аль ч улиралд үг үзэл бодлоо илэрхийлэх иргэд нас хүйс,шашин шүтдэг, улс төрийн намын харьяалал бүхий ашиг сонирхолгүй байдлаар шудрага ёсны төлөө дуу хоолойгоо гаргаж, шаардлага тавьж авилгын эсрэг хуулийн шаардлага тавих тэмцэлд гаргасан ний гэм хор болон эдийн засаг өболон нэр төр мөн юугаар ч сольшгүй амь бие, эрүүл мэндээрээ эрсдэлд орж хохирч хаягдахгүй болох хуулийн заалтыг гаргах ажлбн хэсэг гаргаж шийдвэрлэнэ үү

1. Ажлын хэсэг байгуулах

61

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)