ИРГЭДИЙН 0.7ГА ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМААР ХҮЛЭЭН АВЧ ГАЗАР ОЛГОЛТЫГ ХҮНИЙ ОРОЛЦООГҮЙ ЦАХИМААР ШИЙДВЭРЛЭХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

69

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202402-87986

100,000

Хоробай ТУРГАНБЕК

2024.02.22 14:16

Тайлбар:
ГАЗАР ОЛГОЛТ НЬ ХЭЭЛ ХАХУУЛЬТАЙГААР ШИЙДЭГДЭЖ БАЙГАА ТУЛ ГАЗАР ОЛГОЛТЫГ ЦАХИМААР ШИЙДВЭРЛЭХ

Өргөдөл

ИРГЭДИЙН ӨГСӨН ГАЗРЫН ӨРГӨДӨЛ ШИЙДЭГДЭХГҮЙ ӨРГӨДЛӨӨ ӨГСӨН Ч ГАЗАР БАЙХГҮЙ ХЭМЭЭН ХҮЛЭЭЖ АВАХГҮЙ БАЙГАА ТУЛ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

69

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)