ЯАРМАГТ СУРГУУЛЬТАЙ БОЛОХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

192

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-59986

33,000

Батмөнх ӨЛЗИЙДЭЛГЭР

2023.10.24 18:39

Тайлбар:
Сургуультай болох

Өргөдөл

Шинэ сууршлын бүс болох Яармагт замын урд талдаа улсын сургуультай болох зайлшгүй шаардлагатай байна. Хүн амын нягтаршил, барилга байгууламж маш их болсон энэ бүсдээ буюу замын урд талдаа нэг ч улсын сургуульгүй байгаа нь замын ачааллыг маш их нэмэгдүүлж түгжрэлд ихээхэн нөлөөлдөг. Яаралтай сургуультай болох хэрэгтэй байна.

2024.01.25 15:15

2024.02.24 15:15

1. Ажлын хэсэг байгуулах

192

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)