ИПОТЕК 6% ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ ЗОГССОНЫ УЛМААС ЭНГИЙН ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛЭЭР ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВСАН ИРГЭДИЙГ ИПОТЕКТ ШИЛЖҮҮЛЭХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

78

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-18182

33,000

Батцоож БАТРАГЧАА

2023.11.13 17:08

Тайлбар:
Ковидоос шалтгаалан ипотекийн санхүүжилт зогссонтой холбогдуулан энгийн орон сууцны зээлээр орон сууц худалдан авсанаас шалтгаалан иргэдэд санхүүгийн хүндрэлд орсон

Өргөдөл

Ипотек 6% санхүүжилт зогссоны улмаас банкны энгийн зээлээр орон сууц худалдан авсан иргэдэд дахин санхүүжилт олгож Ипотек 6% хамрагдуулах

1. Ажлын хэсэг байгуулах

78

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)