Та НӨАТ суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх босго 300сая төгрөг болгож нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байна уу ?