Багшийн цалинг 1000 америк доллар, Боловсролын үйлчилгээний ажилтнуудын цалинг 800 америк доллартай тэнцэхүйц болгоё!!!