Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны мөнгө өдрийн 2475₮ байгааг 3 дахин нэмэх