ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ МӨНГӨ ӨДРИЙН 2475₮ БАЙГААГ 3 ДАХИН НЭМЭХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

131

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-39804

100,000

Ичинноров САНЖААСҮРЭН

2023.11.20 17:02

Тайлбар:
Бидний хойч үе болсон хүүхдүүдийн маань хоолны төсөв маш бага байгааг нэмэх шаардлагатай байна. Өдрийн төсөв 2475 байгааг 3 дахин нэмэж 7500 болгох шаардлагатай байна.

Өргөдөл

Бидний хойч үе болсон хүүхдүүдийн маань хоолны төсөв маш бага байгааг нэмэх шаардлагатай байна. Өдрийн төсөв 2475 байгааг 3 дахин нэмэж 7500 болгох шаардлагатай байна. Тиймээс 3 дахин нэмэж хуульчилж өгнө үү?

2023.11.27 09:59

2023.12.27 09:59

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

131

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)